OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice www.sporticool.com obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka Marbizz trade d.o.o., Župić 44a, 44250 Petrinja, OIB: 37496172385, od korisnika fizičke osobe kao ispitanika. Marbizz trade d.o.o. osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

Marbizz trade d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice www.sporticool.com zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke Marbizz trade d.o.o. prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno Marbizz trade d.o.o. na adresu e-pošte: info@sporticool.com.

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice www.sporticool.com i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice www.sporticool.com korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www://sporticool.com/

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice www.sporticool.com

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na internetskoj stranici www.sporticool.com Marbizz trade d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, lozinku, broj telefona, adresa, adresu e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, spol, datum rođenja, tvrtka i OIB samo za tvrtke.

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa Marbizz trade d.o.o. sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa Marbizz trade d.o.o. ,javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju Marbizz trade d.o.o. ,a o čemu Marbizz trade d.o.o. vodi zbirke o osobnim podacima.

Kupac daje suglasnost da Marbizz trade d.o.o. može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. Marbizz trade d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i Marbizz trade d.o.o. te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Marbizz trade d.o.o. koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. Marbizz trade d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

Marbizz trade d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Marbizz trade d.o.o.

Marbizz trade d.o.o. se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, Marbizz trade d.o.o. će takve podatke izmijeniti ili ukloniti.

Marbizz trade d.o.o. potrebne osobne podatke prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.

Marbizz trade d.o.o. ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.

Marbizz trade d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

Voditelj zbirke osobnih podataka je Marbizz trade d.o.o. Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće: naziv zbirke, naziv odnosno osobno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresu, svrhu obrade, pravni temelj uspostave zbirke podataka, kategorije osoba na koje se podaci odnose, vrste podataka sadržanih u zbirci podataka, način prikupljanja i čuvanja podataka, vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka, osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište, naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog primatelja osobnih podataka te svrhe za to unošenje, odnosno iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim pristankom osobe na koju se podaci odnose, naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

PRIVATNOST KORISNIKA

Prema zakonu Europske unije, Marbizz trade d.o.o. obavještava korisnike da web stranica www.sporticool.com koristi kolačiće (Cookies) kako bi mogla osigurati najvišu kvalitetu usluge.

Kolačići u pregledniku korisnika omogućuju Marbizz trade d.o.o. da osigura rad svih funkcija internetskog portala, da određene sadržaje prilagodi posebno za pojedinog korisnika i analizom posjeta stalno poboljšava internetski portal.

Kako se kolačići (Cookie) pohranjuju korisnik može podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja web portala, Marbizz trade d.o.o. mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačića – eng. naziv cookies). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. Marbizz trade d.o.o. je obvezan prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.sporticool.com korisnik pristaje na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti mu mogu biti nedostupne.